ผลิตภัณฑ์  
     
 
  อาเจนด้า 25 อีซี (AGRNDA 25 EC)
   
  ผลิตภัณฑ์ป้องกัน กำจัดปลวกของมืออาชีพ สูตรประสิทธิภาพ ให้ผลในการควบคุม 100%
   
  คุณลักษณะ
 
 • ชื่อทางการค้า : อาเจนด้า 25 อีซี (Agenda 25 EC)
 • กลุ่มสารเคมี : เฟนนิลไพราโซล (Phenylpyrazole)
 • ชื่อสามัญและอัตราส่วน : Fipronil 2.5 % w/v
 • สารละลายสูตรน้ำมัน (Emulsifier Concentration)
 • ลักษณะ : ของเหลวใส สีเหลืองอ่อน
 • มีกลิ่นเฉพาะตัวเล็กน้อย ไม่ฉุน
   
   
 
     
  คุณสมบัติ  
 
 • ปกป้องและควบคุมกำจัดปลวกได้หมดทั้งรัง
 • ให้ผลในการควบคุมได้ 100%
 • สามารถออกฤทธิ์ป้องกันกำจัดปลวกได้ยาวนาน (~ 5 ปี)
 • ฆ่าปลวกแบบไม่ไล่ปลวก ปลวกไม่รู้ถึงอันตรายที่รออยู่
 • ออกฤทธิ์กับปลวกพร้อมกัน 2 ทาง คือ ทางปากและทางผิว
 • กำจัดปลวกได้ด้วยปริมาณสารออกฤทธิ์ในอัตราต่ำมาก
 • สารออกฤทธิ์สามารถส่งต่อจากตัวปลวกที่ได้รับไปให้ตัวปลวกอื่น ๆ ได้
 • ประสิทธิภาพการกำจัดปลวกเร็วหรือช้าขึ้นอยู่กับอัตราความเข้มข้นมากหรือน้อย
 • ไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
 
     
  กลไกการออกฤทธิ์  
 
 • ความเข้มข้นต่ำ
  • เมื่อปลวกเดินผ่านดินที่มี อาเจนด้า 25 อีซี ลำตัวจะสัมผัสกับน้ำยา
  • ปลวกไม่ตายในทันที ยังมีชีวิตอยู่ในช่วงระยะเวลาหนึ่ง
  • สามารถเดินทางกลับไปยังรังได้
  • เมื่อปลวกกลับถึงรังจะส่งต่อ อาเจนด้า 25 อีซี ไปยังปลวกตัวอื่น ๆ ด้วยการสัมผัส, ป้อนอาหาร หรือทำความสะอาดให้กันและกัน
  • คล้ายกับปฎิกิริยาลูกโซ่ ในที่สุดปลวกก็จะตายยกรัง
 • ความเข้มข้นสูง
  • เมื่อปลวกเดินผ่านเข้าไป ปลวกจะตายอย่างรวดเร็ว
  • ทำให้ปลวกไม่สามารถสร้างทางเดินดิน เข้าไปถึงโครงสร้างของสิ่งปลูกสร้างได้
  • เกิดเป็นแนวกันปลวก ช่วยหยุดยั้งปลวกไม่ให้เข้าไปทำลายตัวอาคารบ้านเรือน
 
     
  ไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม  
 
 • ถูกใช้ในปริมาณน้อย
 • ไม่มีผลต่อการเจริญเติบโตของพืชในดิน
 • ไม่มีผลต่อไส้เดือน
 • ไม่มีผลต่อรา แบคทีเรีย และสิ่งมีชีวิตเล็ก ๆในดิน
 • เกาะติดกับดินได้ดี โดยไม่ถูกน้ำละลายหรือกรองออกจากดิน
 
     
     
 
   
 
ยินดีรับบัตรเครดิตทุกธนาคาร
 
 
 
copyright @ 2009 By BUGMASTER co.th All right reserved.