คำถาม-คำตอบ : FAQs
 
1.
ระบบ Nemesis แตกต่างจากระบบกำจัดปลวกอื่น ๆ อย่างไร ?  
 

 

ตอบ ข้อแตกต่างระหว่างระบบ Nemesis กับระบบฉีดพ่น
         
 
ระบบ Nemesis
ระบบฉีดพ่น
1.
สามารถสลายรังปลวกได้จริง กำจัดปลวกได้ทุกวรรณะ ตั้งแต่ปลวกงานจนถึงนางพญา
1.
เป็นการลดจำนวนประชากรและขับไล่ปลวกเท่านั้น เพราะถ้าปลวกตัวไหนโดนน้ำยาก็จะตาย ปลวกที่ไม่โดนน้ำยาก็จะหนีไปทำลายบริเวณอื่น ๆ
2.
ให้การปกป้องและคุ้มครองอย่างต่อเนื่อง และป้องกันปลวกก่อนที่จะเข้าสู่ตัวบ้าน
2.
ได้ผลระยะสั้น หลังจากฉีดปลวกบริเวณนั้นอาจะหายไป 2 – 3 เดือนเมื่อน้ำยาเริ่มเสื่อมประสิทธิภาพ ก็มีโอกาสพบปลวกได้อีก
3.
ใช้สารเคมีในอัตราที่ต่ำมาก
3.
ใช้สารเคมีในอัตราที่สูง
4.
ไม่มีกลิ่น
4.
มีกลิ่นเหม็นและอันตราย
5.
ปลอดภัยต่อสิ่งมีชีวิตอื่นๆ ในบ้าน อาทิเช่น สัตว์เลี้ยง และต้นไม้
5.
มีความเสี่ยงสูงเนื่องจากการตกค้างของสารเคมี
6.
ไม่ต้องขุดเจาะพื้นภายในบ้าน
6.
ต้องทำการเจาะพื้นภายในบ้าน
7.
ปลวกไม่สร้างความต้านทาน เนื่องจากเหยื่อจะออกฤทธิ์อย่างช้า ๆ
7.
ปลวกสร้างความต้านทาน เนื่องจากเป็นสารออกฤทธิ์เร็ว ปลวกตายทันทีที่ได้รับสาร
         
     
ข้อแตกต่างระหว่างระบบ Nemesis กับระบบเหยื่ออื่น ๆ  
         
 
ระบบ Nemesis
ระบบเหยื่ออื่น ๆ
1.
สถานีแบบฝังดินมีขนาดใหญ่ , ปลวกตรวจพบสถานีได้ง่ายกว่า, ปลวกไม่ละ ทิ้งสถานี
1.

สถานีแบบฝังดินมีขนาดเล็ก , ปลวกตรวจพบสถานีได้ยาก , มีโอกาสละทิ้งสถานี

2.
การตรวจสอบระบบไม่รบกวนปลวก
2.
การตรวจสอบระบบรบกวนปลวก
3.
เหยื่อมีความอ่อนนุ่ม ปลวกชอบกิน และเข้าสถานีได้เร็วกว่า
3.
เหยื่อเป็นกระดาษเคลือบสารออกฤทธิ์ ปลวกชอบกินน้อยกว่า ชอบทำให้ปลวกเข้าสถานีช้า
4.
กำจัดปลวกใต้ดินได้หลายชนิด
4.
กำจัดได้เฉพาะปลวก Coptotermes
5.
5.
 
         
2.
ทำไมปลวกจึงเข้ามากินเหยื่อในสถานีเนเมซิสาแบบฝังดิน ?  
    ตอบ    
 
 
1.
สถานี NEMESIS มีขนาดใหญ่
 
2.
Requiem มีส่วนประกอบคือ เซลลูโลส ซึ่งเป็นอาหารของปลวกที่ปลวกต้องการในเนื้อไม้ ฉะนั้น ปลวกจะไม่ต้องเสียเวลาในการย่อย
         
3.

สารเคมีที่ใช้ในเหยื่อ Requiem เป็นอันตรายต่อมนุษย์หรือไม่ ?

    ตอบ
   
สาร Chlorfluazuron   ที่ผสมอยู่ในเหยื่อ Requiem มีปริมาณเพียง 0.1 % และ ออกฤทธิ์เจาะจงเฉพาะปลวกเท่านั้น ไม่เป็นอันตรายต่อมนุษย์ สัตว์เลี้ยง และสิ่งแวดล้อม ไม่มีการดูดซึม นอกจากนี้ ค่าความเป็นพิษ (LD 50) ยังน้อยกว่าเกลือแกงที่เราใช้บริโภคกันอีกด้วย
 
4.

ต้องใช้เวลานานแค่ไหน ถึงจะกำจัดปลวกได้ทั้งรัง ?

    ตอบ    
 
  การล่มสลายของปลวกทั้งรังจะใช้ระยะเวลา เฉลี่ยโดยประมาณ 2 – 3 เดือน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ
1. ขนาดของรังปลวก
2. ขนาดของพื้นที่
3. อัตราการกินเหยื่อของปลวก
         
5.

ถ้าหากบ้านเทคอนกรีตรอบบ้าน ไม่มีส่วนที่เป็นดินเลย จะติดตั้งสถานีเอ็กซ์เทอร์ร่าแบบฝังดินได้หรือไม่ ?

   
 
  ตอบ        
สามารถติดตั้งได้ เพราะทางบริษัท ฯ มีการใช้เครื่องเจาะสำหรับพื้นคอนกรีต ชนิดหัวเพชร สามารถเจาะพื้นกระเบื้องและคอนกรีตได้โดยไม่แตกเสียหาย ดังรูป
   

6.
เราสามารถนำอุปกรณ์ไปติดตั้งระบบเองได้หรือไม่ ?
    ตอบ
   
การติดตั้งระบบ NEMESIS ต้องถูกดำเนินการโดยเจ้าหน้าที่ผู้ผ่านการอบรมและมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของชีววิทยาและพฤติกรรมต่าง ๆของปลวกเท่านั้น เพราะเจ้าหน้าที่จะสามารถแยกแยะชนิดของปลวกแต่ละสายพันธุ์และวิธีการกำจัดปลวกได้อย่างถูกต้อง
 
7.
มีโอกาสที่ปลวกจะไม่เข้าสถานีเอ็กซ์เทอร์ร่าได้หรือไม่ ?
 
 
  ตอบ

เนื่องจากสถานี NEMESIS มีขนาดใหญ่ จึงทำให้ปลวกไม่สามารถเดินทางผ่านสถานี NEMESIS ฝังดินที่ติดตั้งไว้รอบตัวบ้านของท่านไปได้ ดังรูป

   

         
8.

ทำไมต้องใช้ไม้เหยื่อล่อให้ปลวกเข้าสถานีสถานี เนเมซิส ก่อน จึงจะใส่เหยื่อ Requiem ?

    ตอบ
   

การใช้ไม้เหยื่อล่อเป็นการตรวจสอบว่าใต้ดินรอบบริเวณบ้านมีปลวกอาศัยอยู่หรือไม่การใส่เหยื่อ Requiem ลงไปก่อนไม่สามารถช่วยป้องกันปลวกได้ การใส่เหยื่อ Requiem เมื่อปลวกเข้าสู่สถานี NEMESIS แล้วจะทำให้เกิดประสิทธิภาพในการกำจัดมากกว่า

 
9.

ทำไมบ้านที่เป็นคอนกรีตทั้งหลังหรือคอนโด ยังพบปลวกขึ้น ?

    ตอบ
   

ปลวกสามารถเข้าสู่ตัวบ้านที่เป็นคอนกรีตหรือตึกสูง ๆ ได้ โดยอาศัยรอยแตกหรือแยก ของพื้นหรือผนังอาคารเป็นช่องทางเดินสำหรับหาอาหาร เมื่อปลวกเดินทางผ่านช่อง ทางดังกล่าว แล้วไปพบกับส่วนที่เป็นไม้ , กระดาษ, เสื้อผ้า หรือวัสดุที่มีเซลลูโลสเป็นส่วนประกอบ ก็จะเข้ากัดกินทำลายพื้นที่บริเวณนั้น

 
10.

ปลวกกินฝ้าได้อย่างไร ?

    ตอบ
   

ปลวกไม่สามารถกัดกินยิปซั่มที่อยู่บนฝ้าได้ แต่กัดกินกระดาษที่เคลือบผิวยิปซั่ม ซึ่งมีส่วนประกอบของเซลลูโลสอยู่นั่นเอง

 

 

 
   
 
ยินดีรับบัตรเครดิตทุกธนาคาร
 
 
 
copyright @ 2009 By BUGMASTER co.th All right reserved.