การกำจัดปลวก
       

ปลวกเป็นแมลงที่มีทั้งคุณและโทษ ประโยชน์ : จัดเป็นผู้สร้างและผู้ทำลายในระบบนิเวศ ปลวกต้องการเซลลูโลสเป็นอาหารหลักในการดำรงชีวิต โทษ : ทำความเสียหายรุนแรงแก่ไม้ หรือโครงสร้างไม้ภายในอาคารบ้านเรือน รวมถึงวัสดุ เครื่องเรือน เครื่องใช้ต่าง ๆ ที่ทำมาจากไม้และวัสดุอื่น ๆ ที่มีเซลลูโลสเป็นส่วนประกอบ

 
   
ความเสียหายที่เกิดจากปลวก
ก่อให้เกิดความเสียหายต่อเศรษฐกิจ ทำลายป่าไม้ กล้าไม้ หรือไม้ใช้ประโยชน์ที่อยู่กลางแจ้ง ทำลายโครงสร้างอาคารและวัสดุที่ทำจากไม้ ทำลายพืชผลทางการเกษตร
 
       
  การป้องกันโดยใช้สารเคมี
 
1
การใช้สารกำจัดปลวก (Termiticide)  
 
- การฉีดพ่นสารเคมีเคลือบผิวดินและไม้  
 
- การเจาะและอัดสารเคมีลงในดิน  
 
2
การใช้สารป้องกันรักษาเนื้อไม้ (Wood Preservatives)  
 
- การแช่น้ำยา  
    - การอาบน้ำยาโดยใช้กำลังอัด  
       
  การป้องกันโดยไม่ใช้สารเคมี
 
ใช้วิธีการเผา น้ำร้อนราดหรือเคาะตัวปลวกทิ้งลงในบ่อปลา  
 
ใช้วิธีการเขี่ย หรือรบกวนเส้นเดินดินของปลวกอยู่เสมอ  
 
การใช้แสงไฟดึงดูดหรือขับไล่ปลวกวรรณะแมลงเม่า  
 
หลีกเลี่ยงการวางสิ่งของสัมผัสกับพื้นดินหรือพื้นอาคารโดยตรง  
 
เคลื่อนย้าย รื้อสิ่งของและเปลี่ยนตำแหน่งการเก็บเครื่องเรือนเครื่องใช้อยู่เสมอ  
 
หลีกเลี่ยงการปลูกต้นไม้ต่าง ๆ ชิดหรือติดกับตัวอาคาร  
       
 
การป้องกันและกำจัดโดยใช้เหยื่อพิษ
 
เป็นแนวทางใหม่ในการป้องกันกำจัดปลวก  
 
ใช้สารเคมีที่ออกฤทธิ์ช้า  
 
มีความเป็นพิษต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมค่อนข้างต่ำ  
 
ขัดขวางกระบวนการตามธรรมชาติในการดำรงชีวิตของปลวก เช่น ยับยั้งการสร้างผนังลำตัว  
 
สามารถคงรูปอยู่อยู่ภายในตัวปลวกได้ดีและถ่ายทอดไปสู่สมาชิกอื่น ๆ ภายในรังได้  
       
       
 
   
 
ยินดีรับบัตรเครดิตทุกธนาคาร
 
 
 
copyright @ 2009 By BUGMASTER co.th All right reserved.