การกำจัดมด
       
 
 
เนื่องจากเราตระหนักถึงความปลอดภัยของคุณ โดยไม่ใช้สารเคมีฉีดพ่นกำจัดมด เราจึงใช้วิธีกำจัดมด โดยการวางเจลที่มีสารดึงดูดให้บรรดาเหล่ามดทั้งหลายมารุมตอมเจลนี้ และนำพากลับไปที่รังด้วยโดยสารที่อยู่ในเจลจะออกฤทธิ์อย่างช้า ๆ และสามารถทำให้มดที่อยู่ในรังที่ไม่ได้ออกหากินเอง เมื่อรับสารตัวนี้จากมดตัวที่นำสารตัวนี้มาให้กินก็จะทำให้มดในรังค่อย ๆ ทยอยตายกันไปเรื่อย ๆ และสามารถทำให้มดตายทั้งรังได้
 
     
     
การป้องกันมด

ดูแลรักษาความสะอาดโดยเฉพาะในห้องครัว ห้องรับประทานอาหาร

 

จัดเก็บอาหาร หรือขนมต่างๆ ในภาชนะหรือบรรจุภัณฑ์ที่มีฝาปิดสนิท

 

หาเศษผ้าที่ไม่ใช้แล้วมาตัดเป็นชิ้น ๆ ชุบกับน้ำมันเครื่องหรือจาระบีพอหมาดแล้วนำมาพันรอบขาตู้หรือโต๊ะ

 

ใช้ปูนขาวหรือน้ำเกลือใส่ภาชนะรองที่ขาตู้ หรือโต๊ะ

 
   
การกำจัดมด
เจลกำจัดมดชนิดน้ำเข้มข้น ใช้วางบริเวณที่มดเดินผ่านมดจะเข้ามาสัมผัสและดูดกินเป็นสารออกฤทธิ์อย่างช้า ๆ ไม่เป็นอันตรายต่อมนุษย์ไม่มีกลิ่น
 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
 
   
 
ยินดีรับบัตรเครดิตทุกธนาคาร
 
 
 
copyright @ 2009 By BUGMASTER co.th All right reserved.